آثار آیة الکرسی
امام محمد باقر(ع) از اميرالمؤمنين(ع) روايت فرموده: هنگامي‌كه آيه‌‌الكرسي نازل شد، رسول خدا(ص) فرمود: آيه‌الكرسي، آيه‌اي است كه از گنج عرش نازل شده و زماني‌كه اين آيه نازل گشت، هر بتي‌كه در جهان بود با صورت به‌زمين خورد.
در اين زمان ابليس ترسيد و به قومش گفت: «امشب حادثه‌اي بزرگ اتفاق افتاده‌است؛ باشيد تا من عالم را بگردم و خبر بياورم.»
ابليس عالم را گشت تا به شهر مدينه رسيد. مردي را ديد و از او سؤال كرد: «ديشب چه حادثه‌اي اتفاق افتاد؟»
مرد گفت: «رسول خدا(ص) فرمود: آيه‌اي از گنج‌هاي عرش نازل شد كه بت‌هاي جهان به خاطر آن آيه، همگي با صورت به زمين خوردند.» ابليس بعد از شنيدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آن‌ها خبر داد.
آيه‌الكرسي؛ سيد آيات قرآن
پيامبر(ص) به حضرت علي(ع) فرمودند: «يا علي! من سيد عربم، مكه سيد شهرهاست، كوه سينا سيد همه كوه‌هاست، جبرئيل سيد همه فرشتگان است، فرزندانت سيد جوانان اهل بهشتند، قرآن سيد همه كتاب‌هاست، بقره سيد همه سوره‌هاي قرآن است، و در بقره يك آيه است كه آن آيه50 كلمه دارد و هر كلمه 50 بركت دارد و آن آيه‌الكرسي است.»
پاداش كسي كه آيه‌الكرسي را زياد مي‌خواند
عبدالله‌بن‌عوف گفته است: «شبي خواب ديدم كه قيامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آساني بررسي كردند. آن‌گاه مرا به بهشت بردند و كاخ‌هاي زيادي به من نشان دادند. به من گفتند: درهاي اين كاخ را بشمار؛ من هم شمردم 50 درب داشت.
بعد گفتند: خانه‌هايش را بشمار. ديدم 175 خانه بود. به من گفتند اين خانه‌ها مال توست. آن‌قدر خوشحال شدم كه از خواب پريدم و خدا را شكر گفتم.
صبح كه شد نزد ابن‌سيرين رفتم و خواب را برايش تعريف كردم.
او گفت: معلوم است كه تو آيه‌الكرسي زياد مي‌خواني. گفتم: بله؛ همين‌طور است. ولي تو از كجا فهميدي. گفت براي اين‌كه اين آيه 50 كلمه و 175 حرف دارد. من از زيركي حافظه او تعجب كردم. آنگاه به من گفت: هر كه آيه‌الكرسي را بسيار بخواند، سختي‌هاي مرگ بر او آسان مي‌شود.
آيه‌الكرسي براي حفظ چشم
بعد از هر نماز دستان را روي چشم بگذاريد و بعد از خواندن آيه‌‌الكرسي بگوييد:«اللهم احفظ حدقتي بحق حدقتي علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)».
امان‌نامه الهي
امام كاظم(ع) فرمودند: از بعضي پدران بزرگوارم شنيدم كه كسي داشت سوره حمد را مي‌خواند پس حضرت فرمود: هم شكر خدا را به‌جاي آورد و هم به پاداش رسيد. بعد حضرت شنيد كه سوره توحيد مي‌خواند فرمود: ايمان آورد و ايمني به‌دست آورد و سپس شنيد كه سوره قدر مي‌خواند فرمود: راست گفت و آمرزيده شد و بعد شنيد كه آيه‌الكرسي مي‌خواند فرمود: خداوند خالق، امان‌نامه برايش فرو فرستاد.
قرآن برتر است يا تورات؟
روايت شده كه از پيامبر(ص) پرسيدند: قرآن برتر است يا تورات؟ فرمودند: در قرآن آيه‌اي است كه از تمام كتابهايي‌كه خداوند بر پيامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است و آن آيه‌الكرسي است.
* پيامبر(ص) فرمودند: با فضيلت‌ترين آيه‌اي كه بر من نازل شد آيه‌ا‌لكرسي است.
و نيز فرمودند: آيه‌الكرسي و سوره توحيد، عظيم‌تر از همه چيزهايي است كه دون و پست‌تر از خداست.
* پيامبر(ص) فرمودند: دانش بر تو گوارا باد. سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست اين آيه داراي دو زبان و دو لب است كه در عرش الهي تسبيح و تقديس خدا مي‌گويد.
* رسول خدا (ص) فرمودند: در شب معراج دو لوح را ديدم، كه در يك لوح سوره حمد و در لوح ديگر كل قرآن قرار داشت كه سه نور از آن مي‌درخشيد. پس گفتم: اي جبرئيل اين نورها چيست؟ جبرئيل در جواب گفت: آن سه نور يكي سوره توحيد و يكي سوره ياسين و ديگري آيه‌الكرسي مي‌باشد.
* پيامبر(ص) فرمودند: در معراج در آسمان هفتم ديدم كه ملائكه حجب سوره نور را مي‌خوانند، خزان كرسي، آيه‌الكرسي و حمله عرش سوره مؤمن را مي‌خوانند.
* امام صادق(ع) فرمود: همانا من از آيه‌الكرسي براي بالارفتن درجات استفاده مي‌كنم.
* امام صادق(ع) فرمودند: هرگاه سوره حمد و توحيد و قدر را با آيه‌الكرسي بخوانيد و بعد از آن برخيزيد و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهيد، حاجاتتان بر آورده خواهد شد، زيرا اسم اعظم هستند.
* امام علي(ع) فرمودند: اگر شما از آثار معنوي آيه‌الكرسي آگاه بوديد، در هيچ‌حال، خواندن آن را ترك نمي‌كرديد.
* امام محمد باقر(ع) فرمودند: هر كس يك بار آيه‌الكرسي را بخواند، خداوند هزار ناراحتي از ناراحتي‌هاي دنيا و هزار سختي آخرت را از او دور مي‌كند كه كمترين ناراحتي دنيا فقر و كمترين سختي آخرت فشار قبر است.
* رسول خدا(ص) در خواب به دختر خويش فرمودند: ترازوي اعمال خويش را با آيه‌الكرسي سنگين گردان. زيرا هركس آن را قرائت نمايد آسمان و زمين با فرشتگانش به جنبش و حركت در آيند و خداوند را با صداي بلند به پاكي ياد كنند و او را بزرگ بدارند و تسبيح گويند. پس از آن تمامي فرشتگان از خداوند مي‌خواهند كه گناه خواننده آيه‌الكرسي را ببخشد و از خطا و لغزشش در گذرد.
* رسول خدا (ص) فرمودند: هركس آيه‌الكرسي را يك بار بخواند اسم او از ديوان اشقيا و انسان‌هاي بد محو مي‌شود.
* امام رضا (ع) به نقل از پيامبر فرمودند: هر كس 100 مرتبه آيه‌الكرسي را بخواند چنان باشد كه همه عمر خود را عبادت كرده باشد.
بعد از نماز
* پيامبر(ص) فرمودند: هر كس آيه‌الكرسي را بعد از نماز بخواند، هفت آسمان شكافته گردد و به‌هم نيايد تا خداوند متعال به‌سوي خواننده آيه‌الكرسي نظر رحمت افكند و فرشته‌اي را برانگيزد كه از آن زمان تا فرداي آن كارهاي خوبش را بنويسد و كارهاي بدش را محو كند.
* رسول اكرم (ص) فرمود: يا علي بر تو باد به خواندن آيه‌الكرسي بعد از هر نماز واجب؛ زيرا به غير از پيغمبر و صديق و شهيد كسي به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمي‌كند و هركس بعد از هر نماز آيه‌الكرسي را بخواند به جز خداوند متعال كسي او را قبض روح نمي‌كند و مانند كسي باشد كه همراه پيامبران خدا جهاد كرده تا شهيد شده است.
* در روايتي از امام باقر(ع) آمده است: «هركس آيه‌الكرسي را بعد از هر نماز بخواند، از فقر و بيچارگي در امان شود و رزق او وسعت يابد و خداوند به او از فضل خودش مال زيادي بخشد.»
* رسول اكرم(ص) فرمودند: هركس آيه‌الكرسي را بعد از هر نماز واجب بخواند، نمازش قبول درگاه حق مي‌شود و در امان خدا باشد و خداوند او را از بلاها و گناهان نگه دارد.
جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارد و آيه‌الكرسي بخواند و بگويد :«اعيذ نور بصري بنور الله الذي لا يطفي».
زيادي علم وحافظه
پيامبر(ص) روايت كرده است كه فرمودند: 5 چيز حافظه را قوي مي‌گرداند: خوردن شيريني، گوشت نزديك گردن، عدس، نان سرد و خواندن آيه‌الكرسي
عالمي گويد: هر كه علم مي‌خواهد بر پنج چيز مواظبت مي‌كند:
1 _ پرهيزكاري در آشكارا و پنهان 2- خواندن آيه‌الكرسي 3- هميشه باوضو بودن 4- نماز شب خواندن حتي اگر دو ركعت باشد. 5- غذاخوردن به منظور نيروگرفتن نه شكم پركردن.
سفر
* امام صادق(ع) فرمود: سفر را با دادن صدقه و يا با خواندن آيه‌الكرسي آغاز كنيد. كسي‌كه در سفر هر شب آيه‌الكرسي را بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چيزهايي كه همراه اوست.
حاجت
* رسول اكرم(ص) فرمودند: هرگاه براي حاجتت از خانه خود بيرون آمدي آيه‌الكرسي را بخوان كه حاجتت به خواست خدا برآورده گردد.
* امام علي(ع) فرمودند: هرگاه يكي از شما اراده حاجتي كند، پس صبح روز پنج‌شنبه در طلب آن بيرون رود و در وقت بيرون‌رفتن آخر سوره آل‌عمران (آيه 190تا آخر) و آيه‌الكرسي و سوره قدر و حمد را بخواند، زيراكه در خواندن اين‌ها حوائج دنيا و آخرت برآورده مي‌شود.
* در روايت آمده است هركس آيه‌الكرسي را در وقت غروب بخواند، حاجتش برآورده شود.


ادعیه سفارش شده توسط معصومین علیهم السلام هنگام خروج از منزل

بِسمِ الله حَسبی اللهُ تَوکّلتُ علی الله، اللّهُمَّ اِنّی اَسئلَکَ خَیرَ اُموری کُلّها  وَ اَعوذُ بِکَ مِن خِزیِ الدّنیا و عَذابِ الاخِرة

بِسم الله و صَلّ الله عَلی محمد و آله و اُفوّضُ اَمری الی الله اِنّهُ بصیرٌ بِالعِبادِ

قرائت آیه الکرسی هنگام خروج از  و بازگشت به منزل

هنگام سوار شدن بر اتومبیل و یا هر مرکب دیگری(دعای سفر 2 آیه از قرآن کریم )

1-      1- سُبحانَ الله الذی سَخر لَنا هَذا و ماکُنا لَهُ مُقرنینَ و اِنّا اِلی رَبِّنا لَمُنقلِبون

2-      2- اِنَّ الذی فَرَضَ علیکَ القرآن لَرادُّکَ الی مَعاد


هديه سالک الی الله حاج حسنعلی نخودکی به امام خمينی (ره)

از حضرت آيت‌الله آقا موسی شبيری زنجانی نقل شده است که:

در سفری که امام خمينی(ره) و پدرم برای زيارت به مشهد مقدس رفته بودند امام درصحن حرم امام رضا (ع) با سالک الی الله حاج حسنعلی نخودکی مواجه می شوند.

امام امت (ره) که در آن زمان شايد درحدود سی الی چهل سال بيشتر نداشت وقت را غنيمت می شمارد و به ايشان می گويد با شما سخنی دارم.حاج حسنعلی نخودکی می گويد: من درحال انجام اعمال هستم، شما در بقعه حر عاملی (ره) بمانيد من خودم پيش شما می آيم. بعد از مدتی حاج حسنعلی می آيد و می گويد چه کار داريد؟ امام (ره) خطاب به ايشان رو به گنبد و بارگاه امام رضا (ع) کرد و گفت: تو را به اين امام رضا، اگر (علم) کيمياداری به ما هم بده؟ حاج حسنعلی نخودکی انکار به داشتن علم (کيميا) نکرد بلکه به امام (ره) فرمودند:اگر ما «کيميا» به شما بدهيم و شما تمام کوه و در و دشت را طلا کرديد آيا قول می دهيد که به جا استفاده کنيد و آن را حفظ کنيد و درهر جائی به کار نبريد؟ امام خمينی (ره) که از همان ايام جوانی صداقت از وجودشان می باريد، سر به زير انداختند و با تفکری به ايشان گفتند: نه نمی توانم چنين قولی به شما بدهم.

حاج حسنعلی نخودکی که اين را از امام (ره) شنيد روبه ايشان کرد وفرمود: حالا که نمی توانيد «کيميا» را حفظ کنيد من بهتر از کيميا را به شما ياد می دهم و آن اين که:

بعد از نمازهای واجب يک بار آيه الکرسی را تا «هوالعلی العظيم» می خوانی.

و بعد تسبيحات فاطمه زهرا(س) را می گويی.

وبعد سه بار سوره توحيد «قل هوالله احد» را می خوانی.

و بعد سه بار صلوات می گويی: اللهم صل علی محمد و آل محمد

و بعد سه بار آيه مبارکه: وِ مَن يَتَّق الله يَجعَل لَه مَخرَجا وَ يَرزُقهُ مِن حَيثُ لايَحتَسِب وَ مَن يَتَوَکـَّل عَلَی الله فـَهُوَ حَسبُه اِنَّ اللهَ، بالِغَ اَمره قـَد جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَيء قـَدراً ؛ (طلاق/2 و 3)

(هرکس تقوای الهی پيشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جائی که گمان ندارد روزی می دهد، و هرکس برخداوند توکل کند کفايت امرش را می کند، خداوند فرمان خود را به انجام می رساند، و خدا برای هرچيزی اندازه ای قرار داده است.)

را می خوانی که اين از کيميا برايت بهتر است.

منبع: مجله بشارت، ش 58، صادق زينی لشکاجانی.


سخنان بزرگان درباره شخصيت حضرت امام خميني(ره)

محمدحسنين هيكل، نويسنده و روزنامه نگار معروف جهان عرب:

"هديه آسماني و ملكوتي براي خاكيان بود" و در جاي ديگر مي گويد: "گويي شخصيتي از شخصيتهاي آزمون بزرگ صدر اسلام با معجزه اي به دنيا بازگشته تا پس از پيروزي امويان و به خون غلتيدن شهيدان اهل بيت سپاه علي را رهبري كند" و "او همچون گلوله‌اي بود كه از صدر اسلام شليك شده و بر قلب قرن بيستم نشست"

نلسون ماندلا (رهبر آفریقای جنوبی):

"رهبری منحصر به فرد امام خمینی بود که توانست با دست خالی، انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برساند."

ميخائيل گورباچف، رئيس جمهور اسبق شوروي :

"توانست اثر بزرگي در تاريخ جهان بر جاي بگذارد" و "او فراتر از زمان انديشيد و در بعد مكان نمي‌گنجيد"

پروفسور ويليام بيمان از دانشگاه براون آمريكا :

"با عقايد مذهبي كه غرب آنها را كهنه و قرون وسطايي مي‌دانست جهان را تكان داد. "


نماز فرزند برای آمرزش پدر و مادر

هر کس این نماز را بخواند چنان چه پدر، مادر و عزیزان او زنده باشند مورد رحمت خداوند رحمان و رحیم قرار میگیرند. چنان چه والدین فوت کرده باشند مورد آمرزش خداوند کریم قرار می گیرند.

این نماز چنان موجب شادی پدر و مادر می شود که آرزو میکنند زنده شوند و زانوی فرزند خوبشان را ببوسند.

خواندن آن موجب گشایش درهای رحمت الهی می شود.

به خاطر سوره نوح آیه 24 هر مهمانی که وارد منزل می شود مورد لطف خدای منان قرار می گیرد.

این نماز انسان را در افسرگی های بسیار شدیدی که بر اثر مصیبت های سنگین بوجود می آید آرامش می بخشد.

بهتر است که این نماز در شب جمعه ترک نشود.

اين نماز دو ركعت است:

در ركعت اوّل پس از سوره «حمد»، ده بار مى گويى:

رَبِّ اغْفِرْلى وَلِوالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ.

پروردگارا بيامرز مرا و پدر و مادرم و ديگر مؤمنان را در روزى كه حساب برپا شود

و در ركعت دوم پس از سوره حمد، ده مرتبه مى خوانى:

رَبِّ اغْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ

پروردگارا بيامرز مرا و پدر و مادرم و هركه در حال ايمان به خانه من درآيد و هر مرد مؤمن و زن با ايمانى را

پس از سلام نماز نيز ده بار مى گويى:

رَبِّ ارْحَمْهُماكَمارَبَّيانى صَغيراً.

پروردگارا ترحم كن بر ايشان چنانچه پروريدند مرا در كودكى.