سلام علیکم

فرزندان دلبند همکاران عزیز، میتوانند آثار خود را به

سرپرستی تحویل داده تا ضمن درج در سایت، هدیه دریافت نمایند

نقاشی دانش آموزان دوم دبستان تقدیم به مدیر محترم سرکار خانم عبیداوی

امیر علی قربانی - لبنان

مبینا جعفری - لبنان

پریسا کاشی پور - لبنان

ابوالفضل عربی - لبنان