مجتمع شهید چمران پسرانه بیروت Boys Chamran School in Beirut
مجتمع شهید چمران دخترانه بیروت Girls Chamran School in Beirut
وبلاگ مجتمع های شهید چمران بیروت Weblog of Chamran Schools in Beirut
مدرسه جمهوری اسلامی ایران در اردن Iranian School in Jordan
مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) سوریه Imam Khomeini School in Syria