کشور سوریه

سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه (دمشق)
اطلاعات کلی
اقتصاد